Díky vašim ohlasům a přáním přibyla na portál další funkcionalita. I nadále platí, abyste mi neváhali napsat, ať už s dotazem či námětem na vylepšení.

Mezi novinky patří:

  • Možnost označit čidlo jako soukromé. V takovém případě je jeho web s naměřenými statistikami přístupný pouze pokud jste přihlášení na portále tmep.cz. Pokud nejste, bude zobrazen přihlašovací formulář a po úspěšném přihlášení budete přesměrováni rovnou na stránku čidla.
  • Je možné nastavit rozsah hodnot zasílané teploty, podle kterého bude měření uloženo do databáze. Ve výchozím nastavení se jedná o rozsah -100 až 100 st. C. U některých čidel se stávalo, že zasílala nesmyslnou hodnotu (např. -9999), která následně kazila statistiky a bylo potřeba je upravit. Toto opatření tomu zabrání.
  • Možnost provést na vstupu s hodnotou jednoduché matematické operace. Aktuálně jsou předvolené jen 4 základní (krát/děleno 10/100). Pokud budete potřebovat nějaké konkrétní převody či korekce, napište mi prosím a podle potřeby doplníme.
  • Nastavení rozsahu teploty pro osu Y na grafech. Místo aby byla osa dynamicky učená rozsahem teplot, které se na grafu vyskytují, je možné tento rozsah nastavit napevno. Napomáhá to lepší čitelnosti grafů.

Vzhledem k tomu, že tato nastavení ještě více rozšířila počet polí ve formuláři u čidla, jsem ho pro lepší přehlednost a čitelnost rozdělil na 3 základní sekce. Více informací o o celém portálu naleznete na jeho WIKI: http://wiki.tmep.cz/