Věčný optimista, který se točí okolo internetu, jeho budování, systémů pro správu a skriptování.

Projekty:

Systém pro ISP

 • Nasazený na několika pobočkách po ČR.
 • Kompletní správa zákazníků a zařízení, e-maily, fakturace vč. systému pro upomínání, generování PDF, dohled zařízení, interaktivní mapy sítě, databáze výjezdů, servisů, reklamací, ceníků, PC sestav, objednávek…
 • Správa IPTV vč. napojení na systém 4NET, správa VoIP služeb.
 • Wiki vč. stovek stránek s návody a postupy.
 • Napojení na ústřednu a účetnictví Money S4.
 • Přímé vyčítání a diagnostika routerů, switchů a PONu.
 • Interaktivní kalendář pro plánování prací.
 • Napojení na dohledový systém ZABBIX pro vyčítání nově přidaných zařízení do sítě a naopak založení zařízení s patřičnou šablonou, vyčítání grafů zpět přímo do systému.
 • Správa virtuálního mobilního operátora a propojení s API T-Mobile.
 • Řada utilit, zjednodušení pro zrychlení práce a přímočařejší postupy.
 • Pokud možno automatický přístup ke správě sítě a informací o ní.

TMEP.cz

Hosting aplikace TMEP pro každého s řadou funkcí navíc. Vizualizace a statistiky z naměřených teplotních (a vlhkostních) čidel rychle a jednoduše. Na zakázku byla realizovaná i vlastní upravená verze nasazená na intranet několika mezinárodních firem.
Web: https://www.tmep.cz

TMEP

TMEP

Projekt s otevřeným zdrojovým kódem pro vizualizaci naměřené teploty a vlhkosti především ze zařízení TME a TH2E od firmy Papouch.
GitHub: https://github.com/MultiTricker/TMEP
Ukázka: https://roudnice.eu/

IOT portál

Systém pro sběr dat zasílaných různými typy zařízení a čidel.

 • Definice zařízení pomocí šablon a dědění parametrů.
 • Členění zařízení do projektů a zákazníků.
 • Odesílání příkazů na zařízení.
 • Systém výstrah a jejich odesílání e-mailem.
 • API pro vyčítání dat uložených do systému.

Vyvinuto pro firmu COLSYS – AUTOMATIK.

Řízení přístupu do internetu ve třídách škol

Aplikace vyčítá a dokáže rezervovat DHCP pro zařízení. Funguje na konkrétní zařízení nebo v případě propojení s Active directory i na konkrétní uživatele/skupiny.

Evidence návštěv

Aplikace slouží pro registraci návštěvy a její seznámení s bezpečnostními pokyny společnosti. Po podpisu na dotykové obrazovce dojde k vytištění štítku/vizitky a uložení informací do systému. Součástí štítku je QR kód, který slouží pro odhlášení návštěvníka při jeho odchodu.

Statistky dopravních informací z kamer

Evidence počtu průjezdů vozidel, denní/měsíční statistiky za jednotlivé kamery, souhrny, export do CSV, vyhledávání podle SPZ.

Žákovská poštou

Žákovská poštou

Zasílání nových známek a oznámení v žákovské knížce iSAS do e-mailu. Po přechodu školy na moderní řešení byla zrušená, kód je na mém GitHubu.

Historické fotografie Roudnice nad Labem

https://historicka.roudnice.eu

Panoramatické fotografie Roudnice nad Labem

PANO

https://pano.roudnice.eu

Informační systém pro jazykové školy

SKO
 • Evidence poboček, žáků, firem, skupin žáků, učitelů, odučených hodin…
 • Kalendář pro učitele s možností vytvořit dle něj záznamy odučených hodin.
 • Tvorba a vyhodnocení rozřazovacích testů.
 • Sestava podkladů pro fakturaci pro učitele a firmy/žáky.

Systém pro spolupráci na e-mailech

Správa e-mailů
 • Řešení pro to, když je potřeba poštu řešit ve více lidech
 • Rozřazování e-mailů mezi řešitele, zobrazení odpovědí u korespondujících e-mailů.
 • Možnost psát poznámky/diskusi u zpráv.
 • Správa složek, předpřipravených šablon pro odpovědi včetně navázaných příloh.
 • Filtry pro automatické vyřízení/rozřazení zpráv na základě různých kritérií.
 • Zobrazení dalších e-mailů od zákazníka apod., automatický napovídač adres pro všechny.

Zkušenosti:

 • HTML, CSS, JS, PHP, MySQL (více jak 100 realizovaných webů), z redakčních systémů zejména MODX, e-shop Presta.
 • Git (Github, Gitlab).
 • Routery, switche (Juniper, MikroTik, ZyXEL, D-Link, TP-Link, SignaMAX…). Jejich konfigurace, správa a skriptování.
 • Webhosting (kompletní instalace serveru včetně konfigurace jednotlivých služeb [Apache, Nginx, Postfix, Dovecot/Courier, MySQL…]).
 • IPTV (nastavení IGMP, kompletní naprogramování prostředí pro STB ZyXEL, content-server pro STB Antik; STB: Amino, ZyXEL, Antik, Albis; BeeSmart server – propojení na DB, krmení EPG…).
 • Linux (řada nainstalovaných serverů pro různé účely, především Ubuntu, historicky Debian).
 • Historicky Windows server (několik školních serverů s AD a různými službami).
 • Ač to k výše uvedenému technickému úplně nesedí, tak i grafické práce (Affinity Photo, Designer a Publisher [předtím Photoshop, Illustrator a InDesign]) s respektováním základních principů designu a typografie. Desítky letáků, produktových nabídek, příručky a manuály, polepy apod.
 • Vývojové prostředí phpStorm.
 • CodeSchool

Nejdůležitější praxí nabyté a vypilované zkušenosti, které by měl každý mít:

 • Dopředu vypracovat jasné zadání spolu s časovým plánem a finanční náročností a to splnit.
 • Mám rád výzvy, práci přijímám s nadšením.
 • Rád spolupracuji.

Projekty vnímám jako širší celek. Rád řeším i další věci okolo včetně toho jak pracovat jednoduše a efektivně.