Tento typ lidí má silný smysl pro předvídání, pro to – co se může stát. Svoji energii obracejí směrem k tomu, co se má dít dál, příště. Svět vidí v nejrůznějších kombinacích věcí, lidí a situací. Smysl vycítit, „že je něco ve vzduchu€ť, jim umožňuje být inovativní a podnikatelský. Jejich inovace se zaměřují na to, jak dělat staré věci nově a jak zkombinovat netradičně to, co mají všichni k dispozici. Mají rozsáhlou schopnost imaginace, jsou zásobárnou nápadů a dokáží iniciovat úplně nové projekty, kterým se potom věnují s maximálním nasazením.

Věří svým inspiracím a nápadům, těžko se smiřují s kompromisy, protože ty jim připadají daleko méně „hodnotn逝.

Někdy se tito lidé, ale nedostanou dále než k fázi nadšení, protože rozhodnost není jejich dominantní vlastností. Stejně tak si neumí dobře organizovat práci – ani vlastní, ani druhých. Jsou to spíše „přelétaví motýli€ť. Ke svým dobrým nápadům se už nemusejí nikdy vrátit. Jejich nápady musí realizovat a dotahovat jiní, aby vůbec uzřely světlo světa. Nemají rádi opakované činnosti, proto opustí svůj nápad ve chvíli, kdy „sklouzne€ť do běžné rutiny. Ve chvíli kdy bouře pomine a nastává období klidu, tito lidé od nápadu nebo projektu „odcház퀝.

Detaily pro ně nemají význam a nezajímají je.

Mívají sklon k nadměrnému sebezpytování, k zálibě zabývat se sami sebou a svými vnitřními stavy. Snadno je urazí maličkost a naopak se zase pro maličkost mohou pro něco nebo někoho nadchnout. Když mají z něčeho (někoho) dobrý pocit, tak “ do toho jdou€ť, i kdyby „čísla€ť ukazovala pravý opak. Díky tomu vznikají geniální nápady i naprosté katastrofy.

Tento typ je zastoupen v populaci 5% procenty. Tito lidé jsou neúnavnými doživotními bojovníky za dokonalost, autenticitu a spontaneitu. Jsou skutečně sami sebou a to je pro jejich okolí velmi přitažlivým rysem. Málokdy toto své snažení přeruší, stále vnímají, že ještě „nejsou dost dokonal퀝.

Mají velkou schopnost motivovat a vidět život jako drama plné vzrušujících možností a šancí. Těší je, když jejich snahy inspirují druhé a snaží se okolí všemožně pomáhat. Pokud se střetnou s nepochopením, obrátí se energie buď dovnitř – ve formě deprese – nebo ven – ve formě mstivosti za utrpěnou křivdu. Když se sami sebou nechají strhnout, vidí jen ty věci, které vidět chtějí. Když pak někdo přijde s poznámkou o tom, jaká je „realita€ť, nastává přesně okamžik pro deprese nebo msty. Dokáží druhého bezmezně nekriticky milovat, stejně jako urputně nenávidět.

Velmi intenzivně vnímají své okolí a dokáží si všimnout detailů pro ostatní skrytých. Riziko spočívá v tom, že někdy detaily spojí do nesmyslného celku a tak hledají za činy „skryté motivy€ť. Pokud začnou hledat negativní motivy, jejich úsudky se stávají čím dál nepřesnější. Naštěstí jsou tito lidé rozenými optimisty. V lidech vidí jen to nejlepší a jsou upřímně překvapeni, pokud se lidé a situace nevyvíjí podle jejich „nejrůžovějších€ť očekávání.

Bývají tvořiví a rádi dělají nové věci. Zpravidla rozpracují mnohem více věcí než stačí dokončit. Jsou velcí improvizátoři. Typická je pro ně určitá rozpolcenost: na jedné straně nesnáší závislost a podřízenost, na straně druhé jejich charisma ostatní lidi velmi přitahuje a ti očekávají inspiraci, radu, instrukce a stávají se z nich následovníci tohoto typu osobnosti.

Bývají vřelí, nadšení, vynalézaví, veselí, imaginativní a jsou schopni zvládnout téměř vše, co je zaujme. Proto jsou schopni uspět v celé řadě profesí. Dobře řeší problémy, zvláště tam, kde mohou kooperovat s ostatními. Dokáží svést lidi dohromady a „rozjet€ť poradu, méně úspěšní už jsou v organizaci a dotažení detailů. Zvláště se hodí do obchodu, politiky, scénáristiky, dramatiky, jsou skvělí v reprodukčních uměních.

Potřebují velmi rozmanité úkoly – nejlépe odlišné každý den a s jinými lidmi. Tehdy mohou rozvinout svůj talent tvořit a adaptovat se. Jsou dobrými vůdci, dokáží „ušít úkol kolegovi na míru€ť. Vyžadují neustálou zpětnou vazbu od okolí, nedaří se jim tam, kde má práce rutinní povahu a je třeba dodržovat pravidla. Jsou stresovaní, pokud nemohou práci proměnit v zábavu. Bývají v napětí, jakoby očekávali nějakou krizi a pokud se nedostaví, jsou schopni ji vyvolat sami. Vědí, že teprve v těchto chvílích jsou závratně výkonní a vše zvládnou a včas dokončí. Typickým příkladem je to, že tito lidé si nechávají náročné úkoly na poslední chvíli. Pro kolegy to může být značně frustrující, protože ne každému podobný styl práce vyhovuje.

Jako nadřízený i podřízený bývá tento typ lidí zábavný, šarmantní, jemný, citlivý a nekonformní. Někdy potřebují „loajální kolegy€ť, kteří zahladí jejich občasné extravagantní zásahy do procesů a projektů. ňíká se o nich, že jsou jako rtuť – jsou nevypočitatelní a lze od nich očekávat kdejaké překvapení. Např. období velkolepé štědrosti se vystřídá s obdobím nevídaného škudlení.

Jejich manažerský styl se vyznačuje vysokou mírou autonomie a velkými pravomocemi poskytovanými podřízeným. Mají dar vykonat práci prostřednictvím druhých – delegování je pro ně druhou samozřejmostí. Vynikají v povzbuzování a ocenění práce druhých. Umějí si udělat čas, vyslechnout a pomoci.

Jejich touha po vzrušení někdy vede k tomu, že opomenou trvalejší povinnosti. Lékaři uvádí, že tento typ lidí je náchylný na bolesti hlavy, bolesti páteře a téměř chorobnou únavu. Je pro ně velmi důležité nežít stále naplno, ale umět si i odpočinout.

Vnější fakta a objekty mají pro tento typ význam pouze tehdy, pokud umožňují a usnadňují hledání nových možností a variant. Mohou být vzdorovití, nezodpovědní, nestálí, bezohlední a podráždění. Stává se jim, že přikládají velkou důležitost detailu vytrženému z kontextu. Proto často věří horoskopům, mravenčení v kříži, věštění z kávové sedliny apod. Někdy tyto jejich „tušen퀝 mohou paralyzovat úsilí celého týmu.

Jediným prostředkem jak tyto lidi vtáhnout do reality a otřást jimi a jejich přesvědčeními, je jít s nimi do přímé konfrontace. Což nebývá lehké, protože mají velké a rozpínavé ego.

Měli by mít také vedle sebe někoho, kdo se bude starat o „běžný provoz€ť.